Vectors graphics designed by Freepik

教練簡介

:::

游泳專業教練

教練:張慧宇

教練:張慧宇
證照:

體育署救生證
C級游泳教練
嬰幼兒游泳教練證C級

經歷:

成德國中運動中心游泳教練
新店高中運動中心游泳教練南山高中附幼游泳教練

專長:

 

興趣:

 

教練:沈勁廷

教練:沈勁廷
證照:

體育署救生證
C級游泳教練

經歷:

 

專長:

 

興趣:

 

教練:陳政邦

教練:陳政邦
證照:

體育署救生證
C級游泳教練

經歷:

 

專長:

 

興趣: